Pasażerowie, którzy jedynie od czasu do czasu podróżują komunikacją autobusową mogą się czuć zagubieni mnogością dostępnych ulg ustawowych. Nie każdy rodzaj ulgi (i wysokość zniżki) dostępny jest na danym rodzaju komunikacji (w zależności czy dany kurs jest relacji zwykłej, pośpiesznej, przyspieszonej czy ekspresowej)

Dlatego też warto poznać jakie ulgi, na jakim rodzaju komunikacji przysługują oraz jakie trzeba spełnić warunki aby być uprawnionym do skorzystania. Zapraszamy do naszej lektury o ulgach w komunikacji autobusowej.

komunikacja
zwykła
komunikacja
przspieszona
komunikacja
pospieszna
Komunikacja
exspresowa

Poniżej przedstawiamy wykaz ulg ustawowych w komunikacji autobusowej

Nazwa ulgi Uprawnienia do ulgi Ulga Komunikacja
Dziecko do 4 lat
- bez osobnego miejsca
Dziecko w wieku do 4 lat pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia 100%
   
Dziecko do 4 lat
-osobne miejsca
Dziecko w wieku do 4 lat jesli korzysta z osobnego miejsca do siedzenia. 78%
   
Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiaskowego rocznego przygotowania przedszkolnego Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiaskowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 37%
   
Osoba niewidoma niezdolna
do samodzielnej egzystencji.
Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. 51%
 
Osoba niewidoma niezdolna
do samodzielnej egzystencji.
Osoby niewidomebędące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. 93%
   
Niewidomy Osoby niewidomebędące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. 37%
Niewidoma ofiara działań wojennych Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. 78%
Przewodnik niewidomego Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podrózy osobie niewidomej niezdolnej do samodzielnej egzystencji. 95%
Osoba niesamodzielna Osoby niesamodzielne niezdolne
do samodzielnej egzystencji.
37%
 
Osoba niesamodzielna Osoby niesamodzielne niezdolne
do samodzielnej egzystencji
49%
   
Opiekun osoby niesamodzielnej Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podrózy osobie  niezdolnej do samodzielnej egzystencji. 95%
Inwalida wojenny i wojskowy I grupy
 • Inwalidzi wojenni (wojskowi) zaliczani do I grupy inwalidów lub uznani za niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • Kombatant lub osoby represjonowane będące iwalidami wojennymi, zaliczeni do I grupy inwalidów oraz członkom rodzin osób represjowanych pobierających rentę z tytułu inwalidztwa.
78%
Inwalida wojenny i wojskowy
 • Inwalidzi wojenni (wojskowi) zaliczani do iinej grupy inwalidów niż I
 • Kombatant będący inwalidą wojennym (wojskowym), osoby represjonowane zaliczone do jednej grupy inwalidztwa pozostającego w zwiąsku z represjonowaniem, członkowie rodzin pozostałych po kombatantach oraz członkowie rodzin osób represjonowanych pobierających w chwili smierci rentę z tytułu inwalidztwa.
37%
Opiekun inwalidy wojennego
i wojskowego I grupy
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy. 95%
Weteran - inwalida Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa. 37%
 
Kombatant
 • Kombatanci i inne osoby uprawnione
 • Emryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne
 • Wdowy, wdowcy - emeryci i renciści oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne pozostałe po kombatantach i innych osobach uprawnionych
51%
 
Straż graniczna - funkcjonariusz ochraniający międzynarodowe szlaki komunikacyjne Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej. 100%
Straż graniczna służba Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a tagże w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czyności związanych z kontrolą ruchu granicznego. 78%
 
Funkcjonariusz służb celno - skarbowych. Funkcjunariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym. 78%
 
Policjant - służba Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych. 78%
 
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej - służba Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego. 78%
 
Żołnierz Służby Zasadniczej Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby sełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych. 78%
 
Poseł Posłowie 100%
Senator Senatorowie 100%
Dzieci i młodzież niepełnosprawna Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:( dziecko i młodzież dotknieta inwalidztwem do 24 roku zycia oraz studenci do ukończenia 26 roku zycia)
 • przedszkola
 • szkoły
 • szkoły wyższej
 • placówki opiekuńczo - wychowawczej
 • placówki oświatowo - wychowawczej
 • specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego
 • specjalnego ośrodka  - wychowawczego
 • ośrodka  umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • ośrodka rehabilitacujno - wychowawczego
 • domu pomocy społecznej
 • ośrodka wsparcia
 • zakładu opieki zdrowotnej
 • poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • poradni specjalistycznej
 • na turnus rehabilitacyjny
78%        
   
Opiekun dziecka niepełnosprawnego Jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący dzieciom i młodziezy dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym przy przejazdach:

 • przedszkola
 • szkoły
 • szkoły wyższej
 • placówki opiekuńczo - wychowawczej
 • placówki oświatowo - wychowawczej
 • specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego
 • specjalnego ośrodka  - wychowawczego
 • ośrodka  umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • ośrodka rehabilitacujno - wychowawczego
 • domu pomocy społecznej
 • ośrodka wsparcia
 • zakładu opieki zdrowotnej
 • poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • poradni specjalistycznej
 • na turnus rehabilitacyjny
78%
 

 

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych i hostelowych
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się